Ecstasy 046-244-0747

OPEN 14:00-LAST
046-204-9214

イベント

 • 火曜イベント

  開催日
    
  14:00~16:00 会員様¥5400 非会員様¥5900
  16:00~18:00 会員様¥6400 非会員様¥6900
  18:00~21:00 会員様¥7400 非会員様¥7900
  21:00~LAST 会員様¥8400 非会員様¥8900
  上記価格は全て指名した場合の金額です